Bạt che nắng

Chọn danh mục:
bạt che nắng tam giác cân

Bạt che nắng tam giác cân 240 gsm 2.5m x 2.5m x .3.5m. Skyzone Sun T1100

Mã sản phẩm: Skyzone Sun T1100

Giá: 1.650.000đ - 2.200.000đ

Bạt che ngoài trời Skyzone Sun hình cánh buồm được may sẵn, lắp ráp dễ dàng và thiết kế sang trọng, chất liệu cao cấp nhập từ Châu Âu có thể ngăn chặn tia UV và mang lại bầu không khí thoáng mát cho khu vực, thích hợp dùng để che sân vườn, quán cafe, khu resorts, hồ bơi, sân chơi. * Giá thay đổi theo số lượng và vận chuyển.
BÁO GIÁ ➤
skyzonet1110

Bạt che nắng tam giác cân 240 gsm 3.6m x 3.6m x 4.5m. Skyzone Sun T1120

Mã sản phẩm: Skyzone Sun T1120

Giá: 2.450.000đ - 3.200.000đ

Bạt che ngoài trời Skyzone Sun hình cánh buồm được may sẵn, lắp ráp dễ dàng và thiết kế sang trọng, chất liệu cao cấp nhập từ Châu Âu có thể ngăn chặn tia UV và mang lại bầu không khí thoáng mát cho khu vực, thích hợp dùng để che sân vườn, quán cafe, khu resorts, hồ bơi, sân chơi. * Giá thay đổi theo số lượng và vận chuyển.
BÁO GIÁ ➤
bạt che nắng tam giác cân2

Bạt che nắng tam giác cân 340 gsm 2.5m x 2.5m x 3.5m. Skyzone Sun T1125

Mã sản phẩm: Skyzone Sun T1125

Giá: 2.100.000đ - 2.890.000đ

Bạt che ngoài trời Skyzone Sun hình cánh buồm được may sẵn, lắp ráp dễ dàng và thiết kế sang trọng, chất liệu cao cấp nhập từ Châu Âu có thể ngăn chặn tia UV và mang lại bầu không khí thoáng mát cho khu vực, thích hợp dùng để che sân vườn, quán cafe, khu resorts, hồ bơi, sân chơi. * Giá thay đổi theo số lượng và vận chuyển.
BÁO GIÁ ➤
skyzonet1130

Bạt che nắng tam giác cân 340 gsm 3.6m x 3.6m x .4.5m. Skyzone Sun T1130

Mã sản phẩm: Skyzone Sun T1130

Giá: 3.100.000đ - 4.200.000đ

Bạt che ngoài trời Skyzone Sun hình cánh buồm được may sẵn, lắp ráp dễ dàng và thiết kế sang trọng, chất liệu cao cấp nhập từ Châu Âu có thể ngăn chặn tia UV và mang lại bầu không khí thoáng mát cho khu vực, thích hợp dùng để che sân vườn, quán cafe, khu resorts, hồ bơi, sân chơi.
BÁO GIÁ ➤
skyzonet1140

Bạt che nắng tam giác cân 430 gsm 2.5m x 2.5m x .3.5m. Skyzone Sun T1140

Mã sản phẩm: Skyzone Sun T1140

Giá: 2.470.000đ - 3.200.000đ

Bạt che ngoài trời Skyzone Sun hình cánh buồm được may sẵn, lắp ráp dễ dàng và thiết kế sang trọng, chất liệu cao cấp nhập từ Châu Âu có thể ngăn chặn tia UV và mang lại bầu không khí thoáng mát cho khu vực, thích hợp dùng để che sân vườn, quán cafe, khu resorts, hồ bơi, sân chơi. * Giá thay đổi theo số lượng và vận chuyển.
BÁO GIÁ ➤
bạt che nắng tam giác cân5

Bạt che nắng tam giác cân 358 gsm 3.6m x 3.6m x 4.5m. Skyzone Sun T1150

Mã sản phẩm: Skyzone Sun T1150

Giá: 3.370.000đ - 4.100.000đ

Bạt che ngoài trời Skyzone Sun hình cánh buồm được may sẵn, lắp ráp dễ dàng và thiết kế sang trọng, chất liệu cao cấp nhập từ Châu Âu có thể ngăn chặn tia UV và mang lại bầu không khí thoáng mát cho khu vực, thích hợp dùng để che sân vườn, quán cafe, khu resorts, hồ bơi, sân chơi. * Giá thay đổi theo số lượng và vận chuyển.
BÁO GIÁ ➤
skyzonet1160

Bạt che hồ bơi tam giác cân 384 gsm 2.5m x 2.5m x 3.5m. Skyzone Sun T1160

Mã sản phẩm: Skyzone Sun T1160

Giá: 2.640.000đ - 3.100.000đ

Bạt che hồ bơi ngoài trời Skyzone Sun hình cánh buồm được may sẵn, lắp ráp dễ dàng và thiết kế sang trọng, chất liệu cao cấp nhập từ Châu Âu có thể ngăn chặn tia UV và mang lại bầu không khí thoáng mát cho khu vực hồ bơi, thích hợp dùng để che hồ bơi, quán cafe, khu resorts, sân chơi. * Giá thay đổi theo số lượng và vận chuyển.
BÁO GIÁ ➤
skyzonet1170

Bạt che nắng tam giác cân 384 gsm 3.6m x 3.6m x 4.5m. Skyzone Sun T1170

Mã sản phẩm: Skyzone Sun T1170

Giá: 3.900.000đ

Bạt che ngoài trời Skyzone Sun hình cánh buồm được may sẵn, lắp ráp dễ dàng và thiết kế sang trọng, chất liệu cao cấp nhập từ Châu Âu có thể ngăn chặn tia UV và mang lại bầu không khí thoáng mát cho khu vực, thích hợp dùng để che sân vườn, quán cafe, khu resorts, hồ bơi, sân chơi.
BÁO GIÁ ➤
skyzonet1180

Bạt che nắng tam giác cân 412 gsm 2.5m x 2.5m x .3.5m. Skyzone Sun T1180

Mã sản phẩm: Skyzone Sun T1180

Giá: 2.950.000đ

Bạt che ngoài trời Skyzone Sun hình cánh buồm được may sẵn, lắp ráp dễ dàng và thiết kế sang trọng, chất liệu cao cấp nhập từ Châu Âu có thể ngăn chặn tia UV và mang lại bầu không khí thoáng mát cho khu vực, thích hợp dùng để che sân vườn, quán cafe, khu resorts, hồ bơi, sân chơi.
BÁO GIÁ ➤
skyzonet1190

Bạt che nắng tam giác cân 412 gsm 3.6m x 3.6m x .4.5m. Skyzone Sun T1190

Mã sản phẩm: Skyzone Sun T1190

Giá: 4.400.000đ - 6.300.000đ

Bạt che ngoài trời Skyzone Sun hình cánh buồm được may sẵn, lắp ráp dễ dàng và thiết kế sang trọng, chất liệu cao cấp nhập từ Châu Âu có thể ngăn chặn tia UV và mang lại bầu không khí thoáng mát cho khu vực, thích hợp dùng để che sân vườn, quán cafe, khu resorts, hồ bơi, sân chơi. * Giá thay đổi theo số lượng và vận chuyển.
BÁO GIÁ ➤
bạt che nắng tam giác cân10

Bạt lưới che nắng tam giác đều 280 gsm 2.5m x 2.5m x 2.5m.

Mã sản phẩm: SS3000

Giá: 1.680.000đ - 2.100.000đ

Bạt che ngoài trời Skyzone Sun hình cánh buồm được may sẵn, lắp ráp dễ dàng và thiết kế sang trọng, chất liệu cao cấp nhập từ Châu Âu có thể ngăn chặn tia UV và mang lại bầu không khí thoáng mát cho khu vực, thích hợp dùng để che sân vườn, quán cafe, khu resorts, hồ bơi, sân chơi. * Giá thay đổi theo số lượng và vận chuyển.
BÁO GIÁ ➤
bạt che nắng tam giác cân11

Bạt che nắng tam giác đều 280 gsm 3.6m x 3.6m x 4.5m

Mã sản phẩm: Skyzone Sun T3010

Giá: 2.700.000đ - 3.200.000đ

Bạt che ngoài trời Skyzone Sun hình cánh buồm được may sẵn, lắp ráp dễ dàng và thiết kế sang trọng, chất liệu cao cấp nhập từ Châu Âu có thể ngăn chặn tia UV và mang lại bầu không khí thoáng mát cho khu vực, thích hợp dùng để che sân vườn, quán cafe, khu resorts, hồ bơi, sân chơi. * Giá thay đổi theo số lượng và vận chuyển.
BÁO GIÁ ➤